DR Nguyễn Thắng

Thạc sỹ y khoa

Hội viên hội phẫu thuật thẩm mỹ Pháp

Cựu Bác sỹ nội trú các bệnh viện Paris - Hội viên hội phẫu thuật thẩm mỹ TPHCM

ĐT: (08) 39307328 - Email: bsthang91@yahoo.com.vn

Tin tức

Mũi bị viêm, bóng đỏ do silicone sửa lại bằng Goretex

Bệnh nhân L.T.A.T 26 tuổi, bị viêm mũi do silicone, sửa lại bằng chất liệu nhân tạo Goretex,
sau 3 tháng tháo cây silicone thay bằng Goretex mũi đã đẹp tự nhiên hết bóng đỏ.

Print

DANH MỤC TIN TỨC